Logo Huisartsenpraktijk t Zand

Huisregels

Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren, zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.

 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.

 • Geen gesprekken verstoren of hinderen.

 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.

 • Wapenbezit is niet toegestaan.

 • Drugs en/of alcoholgebruik is in het pand niet toegestaan.

 • Roken is in het pand verboden.

 • Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan.

 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast voor anderen veroorzaken.

 • Aanwijzingen van onze medewerkers dienen te worden opgevolgd.

 • Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken c.q.. rekken geplaatst te worden.

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.

 • Het spreekuur is op afspraak.

 • Een consult duurt vijftien minuten. Indien u meerdere klachten heeft, wilt u dit dan van te voren doorgeven bij het maken van de afspraak, zodat er langer tijd voor u gereserveerd kan worden.

 • Indien u telefonisch vragen heeft, kunnen wij hier niet altijd uitgebreid op ingaan vanwege het bezet houden van de telefoon. Het kan zo zijn dat wij een belafspraak met u inplannen, zodat er voldoende tijd is om e.e.a. te bespreken. Wij hopen op uw begrip. 

 • Herhalingsrecepten verzoeken wij u aan te vragen via de receptenlijn of via de website.

 • De patiënt dient volgens de wet WGBO de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.

 • Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven) betalen na het consult contant.
  U ontvangt daarvan een rekening.

 • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het sinds 1 januari 2011 toegestaan de gederfde consulttijd bij u in rekening te brengen (Regulier consult: € 9.59 en een Lang consult: € 19.18).

 • Te laat op een afspraak komen zonder bericht, wordt ook beschouwd als niet verschijnen op de afspraak zonder bericht.

 • In de praktijk wordt alleen Nederlands en Engels gesproken. Patiënten, die een andere taal spreken dienen zelf voor een tolk te zorgen. Ook kan er, in overleg met één van de assistentes, een afspraak ingepland worden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de
  Tolkentelefoon (hiervoor worden kosten in rekening gebracht).

 • Voor schriftelijke beantwoording van specifieke vragen door een door u gemachtigde of door instanties wordt bij u een vergoeding in rekening gebracht. 

 

Home