Logo Huisartsenpraktijk t Zand

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wanneer u ontevreden bent, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door het klachtenformulier (deze ontvangt u aan de balie) in te vullen en in te leveren. Eén van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling.

De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. U ontvangt daarna schriftelijk een reactie. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand na in-behandeling name af te ronden.

Vindt u het moeilijk of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Hij kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.  Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 040 2122780.

U kunt ook een brief sturen naar:

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland, Postbus 80118, 5601 KA Eindhoven.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg).

Home