Logo Huisartsenpraktijk t Zand

Logopédica

Logopédica: centrum voor stem, spraak, taal en dyslexie

Adi Kessels-de Beer

De diensten van de logopedisten van Logopédica bestaan uit het opsporen en behandelen van stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie in de ruimste zin van het woord.

Dat betekent dat het om meer gaat dan alleen om de stem en de spraak. Het gaat om al de verschillende uitingsvormen van communiceren, namelijk taal, spraak, lezen, schrijven, maar ook nonverbale taal, gebaren en spraakafzien. Voor alle leeftijdsgroepen.

Ook het onderzoeken en behandelen van het bewegen van de lippen, de tong en de kaken (bijvoorbeeld bij het slikken en kauwen) en van mondgewoonten ( bijvoorbeeld bij het duimen) behoren tot het werkgebied van een logopedist.

Kortom, u kunt bij Logopédica terecht voor:

  • stemstoornissen
  • spraakstoornissen
  • taalstoornissen
  • slikstoornissen
  • dyslexie
  • afwijkend mondgedrag (OMFT)
  • gehoorstoornissen

Website: www.logopedica.nl
Telefoon: 0475-535209
Mail: info@logopedica.nl

Logopédica

Home