Logo Huisartsenpraktijk t Zand

Privacy statement

Dit Privacy Statement is opgesteld op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Huisartsenpraktijk 't Zand gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Huisartsenpraktijk 't Zand deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Huisartsenpraktijk 't Zand bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Huisartsenpraktijk 't Zand houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Huisartsenpraktijk 't Zand vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Huisartsenpraktijk 't Zand informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Huisartsenpraktijk 't Zand informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Huisartsenpraktijk 't Zand informeert patiënten indien Huisartsenpraktijk 't Zand bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Home